Elk jaar organiseert Lionsclub Tilburg verschillende activiteiten om daarmee invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van de club. In dit verenigingsjaar zijn dit de volgende activiteiten (voor zover de Corona crisis dit toelaat natuurlijk):

 

Activiteit Periode Omschrijving
Koningshoevenontmoeting augustus Netwerk event georganiseerd door LCT. De opbrengst van het event komt ten goede aan projecten van LCT
Kerstpakkettenactie december

Uitdelen van levensmiddelenpakketten aan Tilburgse gezinnen die dat het hardste nodig hebben

NL doet maart Leden van LCT doen in het kader van NL doet vrijwilligerswerk bij Zorginstelling Prisma
Avond driedaagse Prisma      juni Leden van LCT lopen mee met patiënten van Zorginstelling Prisma tijdens de avond driedaagse