Stichting Lions Tilburg Hulpfonds

De "Stichting Lions Tilburg Hulpfonds", statutair gevestigd in Tilburg, heeft ten doel het financieel ondersteunen van activiteiten van de Lionsclub Tilburg op het gebied van maatschappelijke, culturele en liefdadige hulpverlening. Dit gebeurt conform de criteria zoals die door de stichting in overleg met de Lionsclub Tilburg zijn vastgesteld,
De Stichting Hulpfonds Lions Club Tilburg is een stichting zonder winst oogmerk en kent de ANBI status.

BELEID
Het beleid van de stichting is om essentiële bijdragen te geven aan projecten ten behoeve van vooral kansarme kinderen in de regio Tilburg dan wel in kansarme buitenlandse regio's. De stichting doet dat deels pro-actief door het benoemen van projecten waarvoor gelden worden geworven, dan wel reactief op verzoeken door anderen. Deze laatste bijdragen zijn aan een jaarlijks maximum gebonden.

Voor meer informatie over Stichting Lions Tilburg Hulpfonds klik HIER